2006-09-29

Keep your friends close...

Keep your friends close...

...but your enemies closer.

Dagens sanning -tyvärr...

Tillägg: Nej, jag är inte bitter - bara pragmatisk. Om man har sina fiender nära är det större chans att man kan förutse en attack och därmed undvika/förebygga/kontra den... Så. Det är bara ett praktiskt överlevnadstips från en ärrad veteran (som inte alltid varit så förutseende - därav ärren). =)

Inga kommentarer: