2010-02-25

Det förlorade språket

Nu har jag bott "i utomlands" ett tag...

De största skillnaderna jag har lagt märke till är:

Språkförbistringen

Min allt sämre svenska

De största segrar jag har:

Att på egen hand lära mig att göra mig förstådd på ett språk som tidigare var helt oförståeligt för mig (mest i tal, men också en del i skrift p g a annan syntax)

Att flytta bort från allt och alla jag känner och bygga något jag har längtat efter länge - något som är bara mitt...

Jag har börjat på nytt, men mina iakttagelser är fortfarande mina, även om de nu kanske blir lite mer centrerade kring kulturella saker eftersom jag (igen) har slutat nyhetsuppdatera mig mer än det jag blir påtvingad.

Jag tror för övrigt att även om det finns en hel massa fördelar med informationssamhället så finns det minst lika många nackdelar.

Det är väl lite som en del säger - mänskligheten uppfinner ständigt saker som skall göra livet enklare, men i samma takt uppstår nya problem man måste lösa...

*nusser på jer*