2006-10-21

Genusperspektiv

Genusperspektiv

Med all modern genusforskning borde väl någon annan än Lise Myhre kommit fram till den här slutsatsen?

Kan man tycka... =)